Sprid glädje på Sveriges största barnsjukhus
#GlädjeLäker

Drottning Silvias barnsjukhus är Sveriges största barnsjukhus med ca 13 000 inneliggande barn och 130 000 sjukvårdande besök per år. När barn och unga drabbas av sjukdom behövs miljöer, upplevelser och aktiviteter som uppmuntrar till lek och skratt, en tillvaro som skänker tröst och hopp. Därför samlar stiftelsen in medel till insatser som kompletterar sjukhusets ordinarie vård. Det som behövs året runt, varje dag, men som inte kan finansieras med våra offentliga medel.

Insamlingsstiftelsen arbetar för alla barn, oavsett sjukdom, så att de får leka, drömma och skratta. Glömma allt det onda – åtminstone för en liten stund.

Du måste godkänna alla cookies för att se den här videon.

Tillsammans har vi samlat in
743 001 kr