Göteborgsvarvet för barnen på Drottning Silvias barnsjukhus 2024

Göteborgsvarvet för barnen på Drottning Silvias barnsjukhus 2024

Anmälan till Göteborgsvarvet är stängt men du kan fortfarande vara med och bidra om du inte hann anmäla dig att springa för oss. Starta en egen insamling för Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus eller bidra till någon annans insamling. Uppmana dina vänner, kollegor eller följare på sociala kanaler att hjälpa dig nå ditt mål med insamlingen.

Läs mer om Göteborgsvarvets välgörehet här https://www.goteborgsvarvet.se/goteborgsvarvet-21-...

#glädjeläker

25 530 kr
Insamlat


3
Insamlingar

147
Gåvor